Хотел Студио Hotel Studio Хотел Студио Hotel Studio

Препоръчваме виАудио-визуален спектакъл „Звук и светлина“

Аудио-визуален спектакъл „Звук и светлина“

Аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“ е уникална атракция за Европа. Подобни спектакли има на не повече от три места по света. Драматична музика, разноцветни светлини, лазери и църковни камбани, събрани в едно, разказват славната и трагична история на Второто Българско Царство (1185 – 1393 г.) Спектакълът е уникална атракция и част от магията на Царевград Търнов. Стотиците цветни светлини, трите лазерни лъча, представят моменти от българската история, битките срещу османските орди, годините на турското иго, революционното движение и Освобожданието.
Самоводската чаршия

Самоводската чаршия

Самоводската чаршия се създава през 60-те 70-те години на XIX в., когато Търново започва да расте на запад от стопанския център Баждарлък. Оформят се две улици с търговски и занятчийски дюкяни, работилници и ханове. Едната от тях започва от малък площад, сега известен като Самоводски пазар. След Освобождението тази стопанска част на Търново запазва дълго традициите на възрожденските занаятчийски чаршии. Оборудвани и действащи са няколко работилници – грънчарска, оръжейна, резбарска, работилница за кадаиф, иконописно ателие, тъкачница, шекерджийница и др.
Музей „Възраждане и Учредително събрание“

Музей „Възраждане и Учредително събрание“

Музеят "Възраждане и Учредително събрание" се намира в севeрната част на площад "Съединение" в гр. Велико Търново. Експозицията е разположена в сграда на стария турски конак. Този архитектурен паметник е изграден през 1872 г. от големия възрожденски строител майстор Колю Фичето.
Експозицията е разгъната на три от етажите. На първия етаж са представени паметници илюстриращи развитието на християнското изкуство през периода на османското владичество. На втория етаж са представени най-важните моменти от национално-освободителната борба на населението от Търновския край.
Църква „Св. Четиридесет мъченици“

Църква „Св. Четиридесет мъченици“

Тази църква е най-известният средновековен български паметник във Велико Търново. Построена е и е стенописана от българския владетел Иван Асен II в чест на голямата победа на българите при Клокотница над войските на епирския деспот кир Теодор Комнин на 22 март 1230 г.  В църквата „Св. Четиридесет мъченици“ се намират едни от най-значителните писмени паметници – Омуртаговата, Асеновата и Граничната колона от крепостта Родосто от времето на хан Крум. Извънредно голям интерес предизвиква откритото през октомври 1972 г. Калояново погребение.